Vått arbeid

Med vått arbeid menes arbeid som gjør at hendene store deler av arbeidsdagen er våte eller fuktige - enten på grunn av kontakt med vann, tette hansker eller behov for hyppig håndvask. Vått arbeid kan føre til hudlidelser. 

Mye vått arbeid kan føre til at man utvikler hudsykdom som irritativt og allergisk kontakteksem. Det er antatt at vann i seg selv kan være en irritant, og at vannet modifiserer hudens fysiologiske funksjoner og kan føre til hudlidelser.

Risikofaktorer

Hudlidelser rapporteres ofte som relatert til arbeid, og som oftest dreier det seg om håndeksem. Mange som rammes er unge, og ofte blir eksemet kronisk, selv om man prøver å unngå det som utløste eksemet. En del personer må også slutte i jobben som følge av hudplagene.

Yrkesgrupper som er særlig utsatt for vått arbeid er kokker/kjøkkenassistenter, servitører, frisører, ansatte i helsesektoren og renholdere.

Du står  fare for å utvikle eksem hvis: 

 • hendene dine våte eller fuktige mer enn 2 timer om dagen.
 • du går du med beskyttelseshansker som blir fuktige inni
 • jobben din krever at du vasker hendene ofte og grundig

Andre mekanismer som også er viktige:

 • Avfetting, irritativ effekt og barrierebrudd (løsemidler, såper)
 • Allergisk reaksjon (for eksempel mot lateks, krom, formaldehyd, epoksy, nikkel, isocyanater, hårfargemidler)
 • Mekanisk påvirkning, friksjon
 • Temperaturen på vannet alene ser ikke ut til å ha vesentlig betydning, men ved tillegg av kjemikalier øker risikoen ved økende temperatur innenfor intervallet 20-40 grader
 • Atopisk disposisjon

Tiltak

Det er viktig å jobbe forebyggende for å hindre at arbeidstakere utvikler eksem ved vått arbeid. Eksempler på tiltak kan være: 

 • Unngå eller reduser våte og skitne manuelle oppgaver
 • Bruk beskyttelseshansker til slike oppgaver
 • Sørg for at hanskene er hele, rene og tørre innvendig og brukes på ren, tørr og velstelt hud
 • Bruk en stoffhanske, f.eks. en bomullshanske, inni beskyttelseshansken
 • Bruk et hudpleiemiddel etter behov i løpet av arbeidsdagen og alltid før du går hjem (doseringsapparat til hudpleiemiddelet gjør det enklere å bruke)
 • Bruk et hudpleiemiddel før vått og skittent arbeid hvis du ikke bruker hansker
 • Velg et hudpleiemiddel som inneholder mye hvit vaselin (petrolatum) og lite vann
 • Ikke bruk ringer, smykker eller armbåndsur under arbeidet
 • Vask hendene i kjølig vann, skyll såpen grundig av og tørk hendene godt i mykt materiale
 • Hvis hendene ikke er synlig skitne, kan håndvask erstattes med alkoholbasert hånddesinfeksjon
 • Beskyttelseshansker, håndsåper, hudpleiemidler og hånddesinfeksjonsmidler skal være uten, eller med minst mulig innhold av kjente irriterende eller allergifremkallende stoffer

Konverter denne siden til PDF