Dykkerbevis

Alle som skal utføre arbeidsdykking skal ha dykkerbevis som dekker den dykkeaktiviteten de skal utføre. Ved arbeidsdykking innenfor Arbeidstilsynets myndighetsområde er det i de fleste tilfeller krav om dykkerbevis klasse B. I enkelte tilfeller er det anledning til å bruke dykkebevis klasse A. 

Ved redningsdykking er det i tillegg krav til fagopplæring. Det er egne opplæringskrav for sportsdykkeinstruktører og sportsdykkerguider. Dykkeleder skal ha dokumentert opplæring i dykkeledelse.

Søknad om dykking med utenlandske kompetansebevis

Utenlandske dykkerbevis kan ikke automatisk brukes ved arbeidsdykking i Norge. Av sikkerhetsmessige hensyn stilles det strenge krav til opplæring og kvalifikasjoner før du kan arbeide som dykker eller dykkeleder. Dersom du har et utenlandsk kompetansebevis må du ha tillatelse fra Arbeidstilsynet før du kan utføre arbeidsdykking i Norge. Dette gjelder også dersom du er norsk statsborger, men har utenlandsk kompetansebevis.

Søknad om tillatelser til dykking med utenlandsk opplæring følger reglene i yrkeskvalifikasjonsloven med tilhørende forskrift og forskrift om utførelse av arbeid kapittel 26.

Slik søker du:

Dersom du har problemer med å laste ned skjemaene, kan du kontakte Signform på info@signform.no.

Dersom du har en arbeidsgiver i Norge, kan arbeidsgiver søke om etablering eller sende forhåndsmelding på dine vegne.

Send utfylt søknadsskjema med vedlagt dokumentasjon og kontaktopplysninger til Arbeidstilsynet via eDialog eller brevpost. Du vil få en bekreftelse fra oss på at søknaden er mottatt. Dersom vi mangler opplysninger eller dokumentasjon vil vi be deg om å ettersende dette.

Les mer om hvordan du sender brev og dokumenter til Arbeidstilsynet via e Dialog.

Selv om du får tillatelse fra Arbeidstilsynet til å jobbe midlertidig eller etablere deg som dykker eller dykkerleder i Norge, blir ikke ditt utenlandske kompetansebevis konvertert til et norsk kompetansebevis. Derfor må du dokumentere din kompetanse ved å vise frem både tillatelsen fra Arbeidstilsynet og ditt utenlandske kompetansebevis.

Arbeidsgiver har ansvar for å gi arbeidstakere nødvendig opplæring og øvelse i arbeidsteknikk, organisering av arbeidet og andre relevante forhold, i tillegg til å sikre at arbeidstakerne har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet. Denne plikten gjelder selv om du har fått tillatelse til å bruke kompetansebeviset ditt i Norge.


Konverter denne siden til PDF