Register over dykkevirksomheter

Alle virksomheter som utfører dykkeoperasjoner har plikt til å registrere seg hos Arbeidstilsynet.

Oversikt over registrerte dykkevirksomheter

Liste over registrerte dykkevirksomheter finner du nedenfor. Vi oppdaterer oversikten annenhver måned (sist oppdatert 10. september 2021).

Arbeidstilsynets register over dykkevirksomheter (Excel)

Registreringsplikt for dykkevirksomheter

Virksomheter som utfører dykkeoperasjoner skal registrere seg hos Arbeidstilsynet med opplysninger og kontaktinformasjon om virksomheten. Dere registrerer dere ved å sende inn meldeskjema til oss.

Meldeplikten gjelder for alle virksomheter som utfører arbeid under vann eller økt omgivende trykk, også der det dykkes sjeldent.

Virksomheten plikter å sende ny melding hvert femte år eller tidligere dersom  opplysningene som er meldt inn til Arbeidstilsynet blir endret.


Konverter denne siden til PDF