Veiledning til dokumentasjonskrav

Søknaden om Arbeidstilsynets samtykke skal dokumentere at arbeidsplassen er planlagt og utformet slik at den ivaretar sikkerheten, helsen og velferden til arbeidstakerne.

Tiltakshavere må søke Arbeidstilsynet om samtykke for tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og som skal inneholde arbeidsplasser.

Her finner du veiledninger til krav som regelverket stiller.

Dokumentasjonskrav

Arealkrav til kontorarbeidsplasser, også lærerkontorarbeidsplasser og kontorlandskap

Krav til ventilasjon

Krav til fysisk arbeidsmiljø i kjøpesenter

Krav om å legge til rette for drift, vedlikehold og renhold

Krav til garderober på arbeidsplassen

Krav til medvirkning ved nybygg eller ombygging

Krav til spiserom på arbeidsplassen

Krav til toaletter på arbeidsplassen

Krav til heis og handicaptoalett på arbeidsplassen

Krav til dusj på arbeidsplassen

Krav til arbeidslokaler med ikke faste arbeidsplasser

Krav til arbeidsmiljøet i midlertidige arbeidslokaler

Krav til fysisk arbeidsmiljø i omsorgsboliger og sykehjem

Krav til fysisk arbeidsmiljø i barnehager

Krav til fysisk arbeidsmiljø i brannstasjoner

Krav til dagslys og utsyn

Krav til innkvartering av arbeidstakere 

Nyttige lenker

Søk om Arbeidstilsynets samtykke

En godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) er en verdifull hjelper i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Bruk den!


Konverter denne siden til PDF