Sjekkliste for krav til fysisk arbeidsmiljø

Under finner du en oversikt over såkalte arbeidsmiljøfaktorer - krav og forhold på arbeidsplassen som kan øke eller redusere risiko for sykdom, ulykker og skader og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Bruk gjerne listen når du søker om Arbeidstilsynets samtykke ifølge Arbeidsmiljøloven 18-9, men husk at

 • oversikten ikke er uttømmende
 • arbeidsmiljøvurderingen skal være basert på en kartlegging og risikovurdering av planlagte aktiviteter og prosesser i lokalene
 • bedriftshelsetjenesten (BHT) skal involveres hvis virksomheten har krav om BHT

For hver arbeidsmiljøfaktor i listen under finner du ulike risikoer og tema, og aktuelle regelverkskrav og veiledning om temaet.

Arbeidsmiljøfaktorer - jf. arbeidsmiljøloven § 3-2, § 4-1 og § 4-4:

 • Sikring mot fall
 • Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering mv.
 • Fallende last, faresoner
 • Ferdsel og atkomst inne og ute samt varemottak
 • Maskiner og utstyr
 • Vold og trusler
 • Eksplosjonsfarlig atmosfære
 • Førstehjelpsutstyr

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 4-1 (5), § 4-4 (1), § 4-6:

 • Bevegelseshemmede (mht. atkomst, heis, handicap-toalett)
 • Synshemmede (mht. ferdselssoner o.l.)
 • Hørselshemmede (mht. lyssignal for alarmer o.l.)
 • Klimahemmede og allergiutsatte (miljøvennlige materialer o.l.)

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 og § 4-4:

 • Risiko ved utvendig vedlikehold av fasader og tak
 • Atkomst til ventilasjonsanlegg
 • Rom for renholdsutstyr i samsvar med planlagt rengjøringsmetode
 • Tilrettelegging for utvendig fasade- og vindusvask.

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd:

 • Kravspesifikasjoner for klima og ventilasjon (skal dokumenteres)
 • Luftmengdeberegninger for ventilasjonsanlegg (skal dokumenteres)
 • Opplysninger om prosesstilpasset avsug (kjøkken, sveising, frisør mv.)

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd

 • Risikovurderinger og beskrivelser av bygningsmessige og tekniske tiltak for å hindre kjemisk og biologisk smittefare
 • Prosesstilpasset avsug osv.

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 4-4 (1) og § 4-5:

 • Risikovurderinger, beskrivelse av bygningsmessige og tekniske tiltak for å hindre kjemisk og biologisk smittefare
 • Rutiner for avfallshåndtering
 • Tilpasset ventilasjon og avsug
 • Verneutstyr

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 4-4 (1):

 • Beskrive bygningsmessige tiltak
 • Beskrive prosedyrer og rutiner

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 4-4 (1):

 • Utvendige støyforhold (trafikk mv.)
 • Innvendige støyforhold (barnehager, kontorlandskap, produksjonslokaler, maskiner mv.)
 • Beskrive tiltak ut fra vurdert risiko

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 4-1 (1) og (5) og § 4-4 (1) og (2):

 • Utforming og innredning basert på virksomheten og arbeidsplassene som skal finnes i lokalet
 • Tilpassing til arbeidets art og den enkelte arbeidstaker
 • Tilfredsstillende velferdsmessig standard
 • Romhøyde
 • Kontorlandskap– stillerom, areal per arbeidsplass osv.
 • Adkomst til arbeidslokaler, personalrom, ferdsel mellom arbeidsplasser og personalrom mv.

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 4-4 (1) og (2) og § 2-2:

 • Dimensjonering for aktuell last og utstyr som skal benyttes utendørs og innendørs
 • Transportveier ute og internt i bygget, blant annet snu-sløyfe

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 4-4 (1)

 • Sikringstiltak
 • Tilgang til personalrom (inkl. spiserom, toalett, garderober osv.)

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 4-4 (1) og (2)

 • Vareheis, truck, personløfter osv.

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 4-4 (1)

 • Gjelder alle arbeidsplasser

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 4-4 (1):

 • Kunstig belysing som supplement til dagslys
 • Farge- og kontrastforhold, redusere blending og reflekser

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 4-4 (1)

 • Rask og sikker evakuering fra alle arbeidsplasser og personalrom

Regelverk du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf arbeidsmiljøloven § 4-1 (4) og § 4-4 (1)

 • Garderober
 • Vaskerom/dusjrom (rom for personlig hygiene)
 • Toaletter/HC-toaletter
 • Spiserom og pauserom

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen:

Arbeidsmiljøfaktorer jf. arbeidsmiljøloven § 4-1 (1) og (2) og § 4-4 (1) og (2):

 • Ergonomisk tilrettelegging
 • Utforming av arbeidslokalet generelt (se også pkt. 9 om utforming av arbeidslokaler og atkomstveier)
 • Den enkelte arbeidsplass spesielt

Regelverk og veiledning du kan bruke i arbeidsmiljøvurderingen: 


Konverter denne siden til PDF