MRSA i arbeidslivet

MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker) er gule stafylokokker som er motstandsdyktige mot de antibiotikatypene vi bruker mest. Sykehus og sykehjem skal ha et infeksjonskontrollprogram med lokale rutiner for å begrense smitte blant ansatte. Arbeidsgiver skal hindre at ansatte smitter hverandre og pasienter.

Alle arbeidstakere har krav på vern mot å bli utsatt for virus og bakterier på arbeidsplassen. I arbeidslivet er det likevel ikke sykdom hos arbeidstakere som utsettes for MRSA-smitte, som er den største utfordringen. Hovedproblemet er at arbeidstakere ved helseinstitusjoner kan bli bærere av MSRA-bakterien og dermed utgjøre en fare for pasienter. Denne bærertilstanden gjør at ansatte kan få arbeidsforbud på sykehus eller i sykehjem.

MRSA hos mennesker er meldepliktig til meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

Svekkede pasienter er mest utsatt

MRSA er ikke mer sykdomsfremmende enn vanlige, gule stafylokokker, som vanligvis regnes som en ufarlig bakterie for mennesker med normalt immunforsvar. Men MRSA er vanskeligere å behandle. Årsaken er at bakterien er motstandsdyktig mot en rekke typer antibiotika. Svekkede pasienter, for eksempel på sykehus eller sykehjem, er derfor utsatt. De vil kunne få alvorlige infeksjoner i indre organer, for eksempel lungebetennelse, nyrebekkenbetennelse og blodforgiftning. Slike alvorlige infeksjoner er likevel sjelden.

Over 95 prosent av alle kjente tilfeller av MRSA-infeksjon er overfladiske infeksjoner. Oftest trenger ikke disse personene antibiotika for å bli friske. Bare noen få (3–5 prosent eller 15–30 personer per år) får en alvorlig infeksjon.

Mange av oss har gule stafylokokker på huden, men det er først når bakterien kommer gjennom hudbarrieren at den kan gi sykdom. Det vil si at små kutt i huden eller eksem kan være inngangsporter for bakterier. De aller fleste infeksjoner forårsaket av gule stafylokokker er overfladiske, ufarlige infeksjoner i huden, som for eksempel neglerotbetennelse eller kviser.

De siste årene har det blitt funnet MRSA hos rundt 600 personer årlig i Norge, og tallet øker jevnt. Litt under halvparten av bærerne hadde ingen infeksjon, men bakterien var på huden ved prøvetaking.

Sammenlignet med andre land er forekomsten i Norge fortsatt lav.  

Arbeidsgiver: Slik skal du hindre smitte

Arbeidsgiver ved sykehus og sykehjem må sørge for

 • at ansatte får opplæring og informasjon om MRSA
 • at smitten blir fjernet (sanering) dersom arbeidstakere er bærere av MSRA
 • at arbeidstakere som er bærere, får arbeidsforbud inntil de er sanert 

Arbeidsgiveren har ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og skal sørge for at ansatte får medvirke når virksomheten utformer rutiner for å hindre smitte. Rutinene skal være tilpasset forholdene i virksomheten.

Fjern bakteriene (sanering)

For å hindre smitte til pasienter eller kollegaer må dere gjøre tiltak for å fjerne bakteriene (sanering). Disse saneringsprosessene er omfattende og i mange tilfeller langvarige. For mange kan det være en belastning for privatlivet ettersom krav om sanering av og til medfører at familiemedlemmer eller husdyr også må saneres.

Det finnes ingen snarveier til sanering, derfor må saneringsprosessen tas på alvor. Målet for både arbeidstaker og arbeidsgiver må være å gjøre saneringsprosessen bare én gang. 

Det er viktig at arbeidsgiver legger til rette slik at saneringsprosessen hjemme blir enklest mulig for den ansatte. Det ligger for eksempel god avlastning i å tilby engangstannbørster, sengesett (for eksempel brukte, men rene sett som uansett skal kastes) og annet utstyr som kan kastes etter hver bruk. Etabler gjerne fullstendige saneringssett. Det finnes også saneringssett å få kjøpt.

7 dynetrekk, laminert
7 putetrekk, laminert
7 sengelaken, laminert

7 store håndklær
7 små håndklær
14 vaskekluter

1 boks overflatedesinfiksjon
1 flaske hånddesinfeksjon, for eksempel Antibac
1 tube hånd- og hudkrem, for eksempel Dax
1 boks antibakteriell, for eksempel Stellisept
1 rull avfallsposer
14 stk tannbørster, uten tannkrem

Følg opp ansatte med MRSA-smitte

Sørg for at ansatte med mulig MRSA-smitte tar alle obligatoriske prøver før de arbeider med pasienter eller brukere på sykehus eller sykehjem.

Arbeidstaker: Sanering og obligatoriske prøver

Saneringsprosessen for å sikre at du er kvitt MRSA-smitten, er omstendelig. Her er råd fra Helsedirektoratet (fhi.no)

Hvis du tidligere har fått påvist MRSA, må du ta MRSA-prøve før du kan arbeide på sykehus eller sykehjem. Før du kan gå tilbake til arbeidet, må du ha hatt tre negative kontrollprøver.

Det samme gjelder dersom du i løpet av siste 12 måneder har

 • fått påvist MRSA, selv om senere kontrollprøver har vært negative
 • bodd i samme husstand som MRSA-positive
 • hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr

Det gjelder også dersom du i løpet av siste 12 månedene har vært i land utenfor Norden, og der har

 • vært innlagt i helseinstitusjon
 • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste
 • arbeidet som helsearbeider
 • oppholdt deg i barnehjem eller flyktningleir

I tillegg har du plikt til å ta en forhåndsundersøkelse for MRSA dersom du i løpet av de siste 12 månedene har oppholdt deg i mer enn 6 uker i land utenfor Norden og

 • har kliniske symptomer på hud- eller sårinfeksjon
 • har kroniske hudlidelser
 • har innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner

Forbudet mot pasientrettet arbeid gjelder ikke om du arbeider i en annen helsetjeneste enn sykehus eller sykehjem. 

Arbeidsgiveren skal vurdere arbeidssituasjonen

Sanering av MRSA-bærerskap varer vanligvis en ukes tid. Av og til kan det være vanskelig å bli kvitt bakteriene. Arbeidsgiveren avgjør i samråd med smittevernlegen om du kan begynne å arbeide rett etter at saneringen er gjennomført, eller om du må ta kontrollprøver først. Du skal alltid ta tre kontrollprøver med én ukes mellomrom, også om du begynner i arbeid rett etter avsluttet sanering.

De aller fleste helsearbeidere blir kvitt MRSA dersom saneringen gjennomføres riktig. Hvis du ikke blir kvitt bakteriene, kan arbeidsgiveren og smittevernlegen vurdere om du likevel kan ha pasientrettet arbeid ved helseinstitusjonen. Dette kan bare skje unntaksvis og etter en nøye vurdering av risikoen for smitte. Da må arbeidsgiver begrense og bestemme hvilke arbeidsoppgaver du kan utføre og hvilke grupper pasienter du får arbeide med.

Regelverk

Forskrift om utførelse av arbeid § 6-4: Opplæring i arbeid der arbeidstaker kan utsettes for biologiske faktorer
Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier (lovdata.no)
Smittevernloven (lovdata.no)

Les mer om MRSA

Se veileder om MRSA og stafylokokkinfeksjoner (Folkehelseinstituttet)
Se temaside om MRSA-smitte ved arbeid med dyr


Konverter denne siden til PDF