§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for virksomhet som omfattes av