§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for virksomhet som omfattes av

For kommentar til denne bestemmelsen, se vedlegg