§ 1. Formål

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen:
 • -
  arbeidsmiljø
 • -
  sikkerhet
 • -
  forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
 • -
  vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall
 • -
  forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet
 • -
  forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.