Tredje del: Krav til arbeid med fysiske risikofaktorer