Andre del: Krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer