Vedlegg 2: Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper)

Levende biologiske faktorer klassifiseres i fire smitterisikogrupper i forhold til den infeksjonsfare de representerer:

  • a. smitterisikogruppe 1: en biologisk faktor som vanligvis ikke forårsaker infeksjonssykdom hos mennesker
  • b. smitterisikogruppe 2: en biologisk faktor som kan forårsake infeksjonssykdom hos mennesker og være til fare for arbeidstakerne, det er usannsynlig at den vil spre seg til samfunnet og det finnes vanligvis effektive forebyggende tiltak eller behandling
  • c. smitterisikogruppe 3: en biologisk faktor som kan forårsake alvorlig infeksjonssykdom hos mennesker og utgjøre en alvorlig fare for arbeidstakerne, det kan være risiko for spredning til samfunnet, men det finnes vanligvis effektive forebyggende tiltak eller behandling
  • d. smitterisikogruppe 4: en biologisk faktor som forårsaker alvorlig infeksjonssykdom hos mennesker og utgjør en alvorlig fare for arbeidstakerne, det kan være stor risiko for spredning til samfunnet og det finnes vanligvis ingen effektive forebyggende tiltak eller behandling.

Listen inneholder kun biologiske faktorer som forårsaker infeksjonssykdommer hos mennesker. I tillegg gir listen en oversikt over følgende merknader:

  • - A: kan forårsake allergiske reaksjoner
  • - D: Registre over arbeidstakere som utsettes for denne biologiske faktoren skal oppbevares i minst 10 år etter siste kjente eksponering
  • - T: Toksindannende, kan forårsake toksiske reaksjoner
  • - V: Effektiv vaksine finnes

Bakterier og lignende

SmitterisikogruppeMerknad
Actinobacillus actinomycetemcomitans 2
Actinomadura madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomyces gerencseriae 2
Actinomyces israelii 2
Actinomyces pyogenes 2
Actinomyces spp.[1]2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) 2
Bacillus anthracis 3
Bacteroides fragilis 2
Bartonella bacilliformis 2
Bartonella (Rochalimea) spp.[1]2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 V
Borrelia burgdorferi 2
Borrelia duttonii 2
Borrelia recurrentis 2
Borrelia spp.[1]2
Brucella abortus 3
Brucella canis 3
Brucella melitensis 3
Brucella suis 3
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3
Campylobacter fetus 2
Campylobacter jejuni 2
Campylobacter spp.[1]2
Cardiobacterium hominis 2
Chlamydia pneumoniae 2
Chlamydia trachomatis 2
Chlamydia psittaci (aviære stammer) 3
Chlamydia psittaci (andre stammer) 2
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium perfringens 2
Clostridium tetani 2 T, V
Clostridium spp.[1]2
Corynebacterium diphtheriae 2 T, V
Corynebacterium minutissimum 2
Corynebacterium pseudotuberculosis 2
Corynebacterium spp.[1]2
Coxiella burnetii 3
Edwardsiella tarda 2
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2
Ehrlichia spp.[1]2
Eikenella corrodens 2
Enterobacter aerogenes/cloacae 2
Enterobacter spp.[1]2
Enterococcus spp.[1]2
Erysipelothrix rhusiopathiae 2
Escherichia coli[2]2
Escherichia coli, verocytotoksiske stammer f.eks. O157:H7 eller O103 3[3]T
Flavobacterium meningosepticum 2
Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2
Francisella tularensis (Type A) 3
Francisella tularensis (Type B) 2
Fusobacterium necrophorum 2
Gardnerella vaginalis 2
Haemophilus ducreyi 2
Haemophilus influenzae 2 V
Haemophilus spp.[1]2
Helicobacter pylori 2
Klebsiella oxytoca 2
Klebsiella pneumoniae 2
Klebsiella spp.[1]2
Legionella pneumophila 2
Legionella spp.[1]2
Leptospira interrogans (alle serotyper) 2
Listeria monocytogenes 2
Listeria ivanovii 2
Morganella morganii 2
Mycobacterium africanum 3 V
Mycobacterium avium/intracellulare 2
Mycobacterium bovis (unntatt BCG-stammer) 3 V
Mycobacterium chelonae 2
Mycobacterium fortuitum 2
Mycobacterium kansasii 2
Mycobacterium leprae 3
Mycobacterium malmoense 2
Mycobacterium marinum 2
Mycobacterium microti 3[3]
Mycobacterium paratuberculosis 2
Mycobacterium scrofulaceum 2
Mycobacterium simiae 2
Mycobacterium szulgai 2
Mycobacterium tuberculosis 3 V
Mycobacterium ulcerans 3[3]
Mycobacterium xenopi 2
Mycoplasma caviae 2
Mycoplasma hominis 2
Mycoplasma pneumoniae 2
Neisseria gonorrhoeae 2
Neisseria meningitidis 2 V
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Pasteurella multocida 2
Pasteurella spp.[1]2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonas spp.[1]2
Prevotella spp.[1]2
Proteus mirabilis 2
Proteus penneri 2
Proteus vulgaris 2
Providencia alcalifaciens 2
Providencia rettgeri 2
Providencia spp.[1]2
Pseudomonas aeruginosa 2
Rhodococcus equi 2
Rickettsia akari 3[3]
Rickettsia canada 3[3]
Rickettsia conorii 3
Rickettsia montana 3[3]
Rickettsia typhi (mooseri) 3
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia tsutsugamushi 3
Rickettsia spp.[1]2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2
Salmonella arizonae 2
Salmonella enteritidis 2
Salmonella typhimurium 2
Salmonella paratyphi A, B, CC 2
Salmonella typhi 3[3]V
Salmonella (andre serotyper) 2
Serpulina spp.[1]2
Shigella boydii 2
Shigella dysenteriae (Type 1) 3[3]T
Shigella dysenteriae (bortsett fra type 1) 2
Shigella flexneri 2
Shigella sonnei 2
Staphylococcus aureus 2
Streptobacillus moniliformis 2
Streptococcus pneumoniae 2 V
Streptococcus pyogenes 2
Streptococcus suis 2
Streptococcus spp.[1]2
Treponema carateum 2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue 2
Treponema spp.[1]2
Vibrio cholerae (herunder El Tor) 2 V
Vibrio parahaemoloyticus 2
Vibrio spp.[1]2
Yersinia enterocolitica 2
Yersinia pestis 3 V
Yersinia pseudotuberculosis 2
Yersinia spp.[1]2

Virus

SmitterisikogruppeMerknad
Adenoviridae 2
Arenaviridae
LCM-Lassavirus (den gamle verdens arenavirus):
- Lassavirus 4
- Lymfocyttisk choriomeningitt-virus (neurotrope stammer) 3
- Lymfocyttisk choriomeningitt-virus (andre stammer) 2
- Mopeia virus 2
- Andre virus i LCM-Lassa-komplekset 2
Tacaribevirus-komplekset (den nye verdens arenavirus):
- Guanarito virus 4
- Junin virus 4
- Sabia virus 4
- Machupo virus 4
- Flexal virus 3
- Andre virus i Tacaribekomplekset 2
Astroviridae 2
Bunyaviridae
Belgrad virus (også kalt Dobrava virus) 3
Bhanja virus 2
Bunyamweravirus 2
Californiaencephalittvirus 2
Germiston virus 2
Oropouchevirus 3
Sin Nombre virus (tidligere Muerto Canyon virus) 3
Hantavirus:
- Hantaan (Koreansk hemoragisk feber) 3
- Seoulvirus 3
- Puumalavirus 2
- Prospect Hill-virus 2
- Andre hantavirus 2
Nairovirus:
- Kongo-krimfebervirus 4
- Hazaravirus 2
Phlebovirus:
- Rift Valley-febervirus 3 V
- Sandfluefebervirus 2
- Toscanavirus 2
- Andre bunyavirus som man vet er sykdomsfremkallende 2
Caliciviridae
- Hepatitt E-virus 3[3]
- Norwalkvirus 2
- Andre calicivirus 2
Coronaviridae 2
Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-virus) 3
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-virus) 3
Coronavirus SARS-CoV-2 3[3]
Andre coronavirus som man vet kan fremkalle sykdom 2
Filoviridae
- Ebolavirus 4
- Marburgvirus 4
Flaviviridae
- Australsk encerfalittvirus (Murrey VaIley-encefalitt) 3
- Sentraleuropeisk flåttspredd encefalitt-virus 3[3]V
- Absettarovvirus 3
- Hanzalovavirus 3
- Hyprvirus 3
- Kumlingevirus 3
- Denguevirus type 1 - 4 3
- Hepatitt C-virus 3[3]D
- Hepatitt G-virus 3[3]D
- Japansk B-encefalitt-virus 3 V
- Kyasanur Forest-virus 3 V
- Louping ill-virus 3[3]
- Omskvirus (flåttspredd encefalitt) 3 V
- Powassanvirus 3
- Rociovirus 3
- Russisk vår-/sommerencefalitt-virus (RSSE) (Flåttspredd encefalitt) 3 V
- St. Louis encefalitt-virus 3
- Wesselsbronvirus 3[3]
- Vest-Nilen-feber-virus 3
- Gulfebervirus 3 V
- Andre flavivirus som man vet er sykdomsfremkallende 2
Hepadnaviridae
- Hepatitt B-virus 3[3]V, D
- Hepatitt D-virus (delta)[4]3[3]V, D
Herpesviridae
- Cytomegalovirus 2
- Epstein-Barr-virus 2
- Herpesvirus simiae (virus B) 3
- Herpes simplex-virus, type 1 og 2 2
- Herpesvirus varicella-zoster 2
- Humant B-lymphotrophic virus (HBLV-HHV6) 2
- Humant herpesvirus 7 2
- Humant herpesvirus 8 2 D
Orthomyxoviridae
- Influensavirus type A, B og C 2 V[5]
- Flåttspredde orthomyxoviridae: Dhori- og Thogotovirus 2
Papovaviridae
- BK and JC virus 2 D[6]
- Humant papillomavirus 2 D[6]
Paramyxoviridae
- Meslingvirus 2 V
- Kusmavirus 2 V
- Newcastle disease-virus 2
- Para influensavirus type 1 til 4 2
- Respiratorisk syncytialt virus 2
Parvoviridae
- Humant parvovirus (B 19) 2
Picomaviridae
- Akutt hemoragisk konjuktivittvirus (AHC) 2
- Coxsackieviruses 2
- Echo-virus 2
- Hepatitt A-virus (humant enterovirus, type 72) 2 V
- Poliovirus 2 V
- Rhinovirus 2
Poxviridae
- Bøffelkoppevirus[7]2
- Kukoppevirus 2
- Elefantkoppevirus[8]2
- Melkeknutevirus 2
- Molluscum contagiosum-virus 2
- Apekoppevirus 3 V
- Orfvirus 2
- Kaninkoppevirus[9]2
- Vacciniavirus 2
- Variola (major og minor)-viruss 4 V
- Hvite kopper-virus («variola virus») 4 V
- Yatapox-virus (Tana og Yaba) 2
Reoviridae
- Coltivirus 2
- Humane rotavirus 2
- Orbivirus 2
- Reovirus 2
Retroviridae
- Humane immunsviktvirus (HIV), type 1 og 2 3[3]D
- Humane T-cellelymfotropevirus (HTLV), type 1 og 2 3[3]D
- SIV (Simianape-immunsviktvirus)[10]3[3]
Rhabdoviridae
- Rabiesvirus 3[3]V
- Vesikulær stomatitt-virus 2
Togaviridae
Alfavirus:
- Østamerikansk heste-encefalomeyelitt-virus 3 V
- Bebaruvirus 2
- Chikungunyavirus 3[3]
- Evergladesvirus 3[3]
- Mayarovirus 3
- Mucambovirus 3[3]
- Ndumuvirus 3
- O'nyong-nyongvirus 2
- Ross River-virus 2
- Semliki Forest-virus 2
- Sindbisvirus 2
- Tonatevirus 3[3]
- Venezuelansk heste-encefalomeyelitt-virus 3 V
- Vestamerikansk heste-encefalomeyelitt-virus 3 V
- Andre kjente alfavirus 2
Rubivirus (røde hunder) 2 V
Toroviridae 2
Uklassifiserte virus
- Hepatitt virus, ennå ikke identifisert 3[3]D
- Equin morbillivirus 4
Ukonvensjonelle faktorer knyttet til overførbare spongiforme encefalopatier (prioner):
- Creutzfeldt-Jakobs sykdom 3[3]D[6]
- Variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom 3[3]D[6]
Bovin spongiform encefalopati (BSE) og andre relaterte overførbare spongiforme enchefalopatier (TSE-er)[11]3[3]D[6]
Gerstmann-Straussler-Scheinker-syndromet 3[3]D[6]
Kuru 3[3]D[6]

Parasitter

SmitterisikogruppeMerknad
Acanthamoeba castellani 2
Ancylostoma duodenale 2
Angiostrongylus cantonensis 2
Angiostrongylus costaricensis 2
Ascaris lumbricoides 2 A
Ascaris suum 2 A
Babesia divergens 2
Babesia microti 2
Balantidium coli 2
Brugia malayi 2
Brugia pahangi 2
Capillaria philippinensis 2
Capillaria spp.[1]2
Clonorchis sinensis 2
Clonorchis viverrini 2
Cryptosporidium parvum 2
Cryptosporidium spp.[1]2
Cyclospora cayetanensis 2
Dipetalonema streptocerca 2
Diphyllobothrium latum 2
Dracunculus medinensis 2
Echinococcus granulosus 3[3]
Echinococcus multilocularis 3[3]
Echinococcus vogeli 3[3]
Entamoeba histolytica 2
Fasciola gigantica 2
Faciola hepatica 2
Fasciolopsis buski 2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2
Hymenolepis diminuta 2
Hymenolepis nana 2
Leishmania braziliensis 3[3]
Leishmania donovani 3[3]
Leishmania ethiopica 2
Leishmania mexicana 2
Leishmania peruviana 2
Leishmania tropica 2
Leishmania major 2
Leishmania spp.[1]2
Loa loa 2
Mansonella ozzardi 2
Mansonella perstans 2
Naegleria fowleri 3
Necator americanus 2
Onchocerca volvulus 2
Opisthorchis felineus 2
Opisthorchis spp.[1]2
Paragonimus westermani 2
Plasmodium falciparum 3[3]
Plasmodium spp.[1] (hos mennesker og hos aper) 2
Sarcocystis suihominis 2
Schistosoma haematobioum 2
Schistosoma intercalatum 2
Schistosoma japonicum 2
Schistosoma mansoni 2
Schistosoma mekongi 2
Strongyloides stercoralis 2
Strongyloides spp.[1]2
Taenia saginata 2
Taenia solium 3[3]
Toxocara canis 2
Toxoplasma gondii 2
Trichinella spiralis 2
Tricuris trichiura 2
Trypanosoma brucei brucei 2
Trypanosoma brucei gambiense 2
Trypanosoma brucei rhodesiense 3[3]
Trypanosoma cruzi 3
Wuchereria bancrofti 2

Sopp

SmitterisikogruppeMerknad
Aspergillus fumigatus 2 A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3
Candida albicans 2 A
Candida tropicalis 2
Cladophialophora bantiana (tidligere: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum eller tridhoides) 3
Coccidioides immitis 3 A
Cryptococcus neoformans var. neoformans
(Filobasidiella neoformans var. neoformans)
2 A
Cryptococcus neoformans var. gattii
(Filobasidiella bacillispora)
2 A
Emmonsia parvavum var. parva 2
Emmonsia parvavum var. crescens 2
Epidermophyton floccosum 2 A
Fonsecaea compacta 2
Fonsecaea pedrosoi 2
Histoplasma capsulatum var. capsulatum
(Ajellomyces capsulatus)
3
Histoplasma capsulatum duboisii 3
Madurella grisea 2
Madurella mycetomatis 2
Microsporum spp.[1]2 A
Neotestudina rosatii 2
Paracoccidioides brasiliensis 3
Penicillium marneffei 2 A
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii) 2
Scedosporium prolificans (inflatum) 2
Sporothrix schenckii 2
Trichophyton rubrum 2
Trichophyton spp.[1]2

Noter

1 Betegnelsen «spp.» henviser til andre arter innen slekten som man vet er sykdomsfremkallende for mennesker.

2 Unntatt stammer som ikke er sykdomsfremkallende.

3 Smitter normalt ikke gjennom luften.

4 En infeksjon med hepatitt D-viruset fremkaller sykdom hos arbeidstakeren bare dersom infeksjonen inntreffer samtidig med eller etter en infeksjon forårsaket av hepatitt B-viruset. Vaksinering mot hepatitt B-viruset beskytter derfor arbeidstakere som ikke er smittet av dette viruset, mot hepatitt D-viruset (delta).

5 Bare for type A og B.

6 Anbefalt for arbeid som medfører direkte kontakt med disse faktorene.

7 To virus er identifisert: en type buffalokoppevirus og en variant av vacciniaviruset.

8 Variant av kukoppeviruset.

9 Variant av vacciniaviruset.

10 Det foreligger i dag ingen bevis for at retrovirus som stammer fra aper kan forårsake sykdom hos mennesker. For arbeid som medfører eksponering for slike retrovirus anbefales inneslutningsnivå 3 som forebyggende tiltak.

11 Det foreligger ikke bevis for at faktorer som forårsaker andre TSE-er enn BSE hos dyr fører til infeksjoner hos mennesker. Som forebyggende tiltak anbefales likevel å bruke det inneslutningsnivået som benyttes for faktorer i smitterisikogruppe 3 (med fotnote 3), ved laboratoriearbeid; unntatt for laboratoriearbeid i forbindelse med identifisert scrapie-faktor hvor inneslutningsnivå 2 er tilstrekkelig.

0 Endret ved forskrift 6 april 2020 nr. 695.