Kapittel III. Særregler om innleie på visse områder

§ 3. § 4.