§ 1.

Reglene i arbeidsmiljøloven § 2-2 første ledd, § 14-1, § 14-12 første og fjerde ledd, § 14-12a første ledd, 14-12b første, andre og femte ledd og § 14-14 samt reglene i kapittel II i forskriften her gjelder også ved innleie til virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker. Ved tvister gjelder reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 17 samt § 15-11.