§ 9. Tap av HMS-kort

Ved tapt eller stjålet HMS-kort skal det umiddelbart gis melding til arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal umiddelbart melde fra til kortutsteder slik at kortet gjøres ugyldig og nytt kort utstedes. Tilsvarende gjelder for enkeltpersonforetak.
Dersom tapt HMS-kort kommer til rette skal det leveres arbeidsgiver for makulering.