§ 7. Krav til opplysninger på HMS-kortet

HMS-kortet skal inneholde følgende opplysninger på norsk og engelsk:
 1. a.
  navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak
 2. b.
  organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
 3. c.
  navn på kortinnehaveren
 4. d.
  bilde av kortinnehaveren
 5. e.
  kortinnehaverens fødselsdato
 6. f.
  utstedelsesdato
 7. g.
  kortnummer
 8. h.
  navn på utsteder av kortet.