§ 5. Kortinnehavers ansvar

HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre.
HMS-kortet skal bæres godt synlig under opphold på bygge- og anleggsplasser, og kortet skal på oppfordring vises til Arbeidstilsynet, Havindustritilsynet, skattemyndighetene, politiet, verneombud, virksomhet med ansvar for samordning av vernetiltak etter arbeidsmiljøloven § 2-2 og byggherre, byggherres representant og koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø etter byggherreforskriften.
Bestemmelsen gjelder også for arbeidstakere og innehavere av enkeltpersonforetak som er omfattet av § 4 tredje ledd.