§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for virksomhet som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser.1 Med arbeid som utføres på bygge- og anleggsplasser, jf. byggherreforskriften § 2, jf. § 4, menes:
 1. 1.
  oppføring av bygninger
 2. 2.
  innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid
 3. 3.
  montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 4. 4.
  riving, demontering, ombygging og istandsetting
 5. 5.
  sanering og vedlikehold
 6. 6.
  alminnelig anleggsvirksomhet
 7. 7.
  graving, sprengning og annet grunnarbeid
 8. 8.
  annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.