Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

DatoFOR-2007-03-30-366
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2007 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2019-12-20-2085
Gjelder forNorge
HjemmelL17.06.2005 nr. 62 § 1-4, § 4-1,
KorttittelForskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 30. mars 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første ledd og § 4-1 sjette ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 nov 2007 nr. 1329, 3 mai 2011 nr. 438 som endret ved forskrift 30 juni 2011 nr. 752, 1 juli 2015 nr. 852, 3 juni 2016 nr. 566, 30 aug 2018 nr. 1280, 20 des 2019 nr. 2085 (i kraft 1 jan 2020).