§ 21. Sikkerhetsøvelser

Arbeidsgiver skal sørge for at det holdes regelmessige sikkerhetsøvelser.
Øvelsene har særlig til hensikt å oppøve og kontrollere ferdighetene til arbeidstakere som i nødsituasjoner er tildelt bestemte oppgaver knyttet til bruk, håndtering eller betjening av nødutstyr, i det det tas hensyn til kriteriene som er fastsatt i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Arbeidstakere som er pålagt dette skal også kunne øve i bruk, håndtering eller betjening av utstyret.