§ 13. Ferdselsveier

Det skal være mulig å nå arbeidsplassene uten fare og å forlate dem raskt og sikkert i en nødsituasjon.
Ferdsels- og atkomstveier skal være tydelig merket for å sikre vern av arbeidstakerne.
Dersom veigående kjøretøyer har adgang til arbeidsplassene, skal nødvendige regler for sikker trafikk fastsettes.