§ 2. Definisjoner

Med boringsrelatert utvinningsindustri menes i denne forskrift all industri som driver
  • -
    utvinning i ordets snevre forstand av mineraler ved boring av borehull, og/eller
  • -
    skjerping med sikte på slik utvinning, og/eller
  • -
    behandling av materiale som er utvunnet for salg, unntatt virksomhet med foredling av materialet.