Forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m.

DatoFOR-2012-05-08-408
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2012-05-11 14:45
Ikrafttredelse2012-09-01, 01.12.2012
Sist endret
FOR-2023-12-18-2278
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§1-4, lov/2005-06-17-62/§4-1,
KorttittelForskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m.

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 og § 4-1.
Endret ved forskrifter 1 juli 2015 nr. 851, 3 juni 2016 nr. 567, 19 des 2017 nr. 2256, 18 juni 2018 nr. 905, 30 aug 2018 nr. 1281, 20 des 2019 nr. 2084 (i kraft 1 jan 2020), 18 des 2023 nr. 2278 (i kraft 1 jan 2024).