§ 4. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:

a) For fagarbeider: kr 209,70
b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 188,40
For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 196,50
c) For arbeidstakere under 18 år: kr 126,50

0 Endret ved forskrift 21 mai 2019 nr. 649 (i kraft 1 juni 2019).