§ 3. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon og lignende, jf. § 2, skal ha en lønn per time på minst:

  • a) kr 217,63 for faglærte som utfører fagarbeid.
  • b) kr 189,52 for øvrige arbeidstakere.

Ved skiftarbeid skal det beregnes kompensasjon av minste timelønn i første ledd på:

  • a) 17 % ved toskiftsarbeid.
  • b) 27,3 % ved treskiftsarbeid.

0 Endret ved forskrift 21 mai 2019 nr. 650 (i kraft 1 juni 2019).