Forskrift om arbeidstid mv. i jernbanetrafikk

DatoFOR-2008-07-03-783
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2008-07-11 14:10
Ikrafttredelse2008-07-27
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§10-12,
KorttittelForskrift om arbeidstid mv. i jernbanetrafikk

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. juli 2008 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 10-12 niende ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 32i (direktiv 2005/47/EF).