§ 8.

Dersom en arbeidsperiode er mer enn 16 timer skal arbeidstaker sikres minst 16 timer sammenhengende arbeidsfri umiddelbart før eller etter arbeidsperioden.