§ 7.

Dersom en arbeidsperiode er inntil 16 timer, kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale at den daglige arbeidsfrie perioden blir kortere enn 11 timer, jf. arbeidsmiljøloven § 10-8 første ledd. Slik avtale forutsetter at arbeidstaker sikres kompenserende hvile.