§ 5.

For avlastere som har annen stilling i samme virksomhet, kan arbeid ut over arbeidsmiljøloven § 10-4 bare gjennomføres som avlasterarbeid. Dette er ikke til hinder for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden eller overtidsarbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-5 og § 10-6. Samlet arbeidstid skal uansett ikke overstige grensene i § 4.