§ 11.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at den ukentlige arbeidsfrie perioden forkortes til 24 timer der det er nødvendig for å gjennomføre avlastning.