§ 10.

Dersom avlastning utføres i tilknytning til annet arbeid i samme virksomhet, må den samlede arbeidstiden ikke overstige 56 timer sammenhengende. Slikt annet arbeid kan ikke utgjøre mer enn 16 timer av en samlet arbeidsperiode på inntil 48 timer, og ikke mer enn åtte timer av en samlet arbeidsperiode på over 48 timer.