§ 26.

Hver del av gruve hvor driften er stoppet, skal måles opp innen en måned etter stansen. Kotehøydene skal måles ved grensene til arbeidsstedene. Målingene skal avtegnes på kart.