§ 24.

Ved hver gruve skal det være et kartverk som viser følgende:
 1. a.
  Arbeidsstedenes beliggenhet i forhold til dagen,
 2. b.
  høydekoter for hengen i forhold til havets middelvannsta_nd med ekvidistanse i meter,
 3. c.
  beliggenhet, retning og utstrekning av hver kjent større forkastning i hver fløts med dens spranghøyde og hver kjent utkiling og eruptive ganger, og
 4. d.
  ventilasjon.