§ 23.

Virksomheten skal til enhver tid ha instruks for beredskap, opplæring og gjennomføring av brannvern, førstehjelp og redningstjeneste. Instruksen skal bl.a. beskrive følgende:
 • -
  Organisering
 • -
  Ledelse og kompetanse
 • -
  Planer for beredskap
 • -
  Mannskap og materiell
 • -
  Opplæring og øvelser
 • -
  Helsekontroll av mannskap
 • -
  Kontroll og vedlikehold av materiell
 • -
  Inspeksjoner, kontroll og vedlikehold skal dokumenteres.