§ 22.

Virksomheten skal ha kompetent verne- og helsepersonale for å overvåke arbeidsmiljøet og gjennomføre helsekontroll med arbeidstakerne.
Virksomheten skal sørge for å ha sikringsingeniør for all gruvedrift for å overvåke arbeidsmiljøet med hensyn til bergsikringstiltak og eksplosjonsfare. Sikringsingeniøren skal ha bergteknisk utdannelse og praksis fra kullgruvedrift.