§ 21.

Før nyopplærte arbeidere blir satt til selvstendig arbeid i gruven, skal de arbeide sammen med erfarne arbeidere så lenge dette er nødvendig av hensyn til sikkerheten. Det skal ikke være flere uøvete enn øvete arbeidere i hvert arbeidslag.