§ 19.

Ingen skal anses kvalifisert for stillingen som nevnt i § 18 med mindre vedkommende har:
  1. a.
    eksamen som bergingeniør med rett til tittelen «sivilingeniør» eller tilsvarende, og
  2. b.
    tilstrekkelig praksis fra kullgruver.