§ 18.

Av hensyn til sikkerheten skal virksomheten sørge for at det til enhver tid er en gruveingeniør som har den daglige ledelse av den gruvetekniske drift.