§ 9.

Virksomheten skal varsle Arbeidstilsynet:
 1. a.
  før gruvearbeidet blir påbegynt i en gruve,
 2. b.
  når en ny sjakt, hovedstoll eller fløts i gruve er åpnet,
 3. c.
  om nedleggelse eller midlertidig driftsstans over 4 måneder av en gruve eller fløts i gruve.
 4. d.
  før gjenopptagelse av arbeidet i en gruve eller fløts i gruve, etter nedleggelse eller midlertidig driftsstans.