§ 8.

Virksomheten skal ha et dokumenterbart system for kartlegging av arbeidsmiljøet, iverksetting av nødvendige tiltak, og kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse og sikkerhet.
Virksomheten skal utarbeide nødvendige instrukser for gjennomføring av systemet, og arbeidsinstrukser for arbeidsoperasjoner som innebærer særlig fare for liv og helse.
Virksomheten skal vedlikeholde og kontrollere systemet.