§ 17.

Rapporter som er påbudt i denne forskrift, skal være skriftlige. Rapportene skal underskrives av gruveingeniør som nevnt i § 18 i henhold til instruks.