§ 15.

Rom under dagen for permanente heiseinnretninger, maskiner, oljefylte transformatorer, akkumulatorlading og verksteder og rom som står i forbindelse med disse, skal være av branntrygg utførelse.
Drivstoffer, smøremidler, løsemidler o.l. skal ikke oppbevares i gruve eller i dagen utenfor gruveåpningen med mindre de er lagret i rom av branntrygg utførelse. Dette gjelder ikke mindre mengder som brukes etter hvert, forutsatt at oppbevaringen skjer i lukkede og merkede beholdere av ikke brennbart materiale og for øvrig av hensiktsmessig utførelse.