§ 14.

Oppholdsrom skal være bygd i branntrygg utførelse og skal være plassert slik at røyken i tilfelle brann vil gå ut i returluftstrømmen uten å bringe arbeidstakerne inne i gruven i fare.