§ 13.

Metangassmålinger skal utføres med anerkjent måleutstyr som jevnlig kalibreres av kvalifisert person.