§ 12.

Virksomheten skal utarbeide instruks for nødvendig bruk av åpen flamme og annet varmt arbeid i gruva, og iverksette tiltak for å forebygge brann- og eksplosjonsfare.