§ 11.

Steder i gruve hvor kravene til ventilasjon etter § 48 eller fjellsikring etter § 31 ikke oppfylles, skal straks avsperres og merkes «adgang forbudt».
For hvert sted hvor kravene til ventilasjon etter § 48 ikke oppfylles, skal det utarbeides skriftlig plan for å sikre mot at eksplosiv gass strømmer ut av området. Det skal utarbeides skriftlige arbeidsinstrukser for dette arbeidet.