§ 10.

Alle gruver skal drives i overensstemmelse med en på forhånd utarbeidet oppfarings- og driftsplan for 12 måneder framover.