§ 7.

Ved åpning av gruver på fløts hvor det tidligere har vært drevet gruvedrift i området, skal den nye gruve settes i minst samme fareklasse som tidligere gruver var i, inntil man har vunnet nødvendige erfaringer for spesiell klassifisering av den nye gruve. Overskrides grensene for den klassen som en gruve er klassifisert til, skal dette straks meldes Arbeidstilsynet.