§ 6.

Arbeidstilsynet skal klassifisere gruver etter følgende inndeling:
Klasse 1, steder med liten gassfare. Gruve eller fløts i gruve hvor det selv uten ventilering aldri er oppdaget metangass på noe sted, ansees i denne forskrift som sted hvor det er liten gassfare.
Klasse 2, steder med midlere gassfare. Gruve eller fløts i gruve hvor det er oppdaget metangass, men hvor metaninnholdet i luften med igangværende ventilasjon er under 1,0 volumprosent, eller hvor det er under 0,3 volumprosent metan i returluften, ansees i denne forskrift som sted hvor det er midlere gassfare.
Klasse 3, steder med særlig gassfare. Gruve eller fløts i gruve hvor metaninnholdet i luften med igangværende ventilasjon er 1 volumprosent eller mer, eller hvor det måles 0,3 volumprosent metan i returluften eller mer, ansees i denne forskrift som sted hvor det er særlig gassfare.