§ 72.

Der det er grunn til mistanke om vannansamlinger nær arbeidssteder, skal det foretas undersøkelsesboringer.