§ 71.

Virksomheten skal skaffe til veie og nedtegne på sine karter opplysninger om beliggenhet, utstrekning og dybde av gamle arbeidssteder og vannførende lag, kjente vannførende forkastninger og naturlige kilder i dagen som kan forekomme i og i nærheten av dens gruver.